Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r.
    Fundacja Szprychówka zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Uczestniczka treningów, zgrupowań i eventów podając  swoje dane osobowe Fundacji wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Fundację w celu obsługi planowanego wydarzenia. Uczestniczka ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szprychówka (dalej Sprzedający) z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Sikornik 12b/9, 43-300 Bielsko-Biała. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie www.babskakorba.pl. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w wydarzeniach Babskiej Korby.
  3. Dane nie będą udostępniane odbiorcom.
  4. Rejestracja na stronie www.babskakorba.pl lub www.picktime.com/babskakorba jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli: „Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Fundacja Szprychówka. ul. Sikornik 12b/9, 43-300 Bielsko-Biała w celu obsługi wydarzeń, a także w celu udzielania mi informacji o akcjach promujących działalność Fundacji, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Fundacją za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych.”
facebook
instagram